Skip to main content

Table 6 Effect of supply changes at supply cities

From: Strategic intent of OBOR: enhancing energy supply resilience

Supply CitiesSupply ShippedShadow PriceSupply CapacityAllowable IncreaseAllowable Decrease
Huizhou40,000,000− 126.8940,000,0003,990,00010,733,947
Zhoushan40,000,000−171.7740,000,0002,600,8371,168,913
Lianyungang32,000,000−100.1532,000,0002,600,8371,500,000
Zhanjiang30,000,000−14.8430,000,0005,500,0008,000,000
Dalian25,000,000− 161.9325,000,0002,600,8377,399,163
Maoming15,500,0000.0023,500,0001E+ 1008,000,000
Ningbo23,000,000−170.7823,000,0002,600,8371,168,913
Kunming22,000,0000.0022,000,0001E+ 1000
Jieyang3,990,0000.0020,000,0001E+ 10016,010,000
Dalian20,000,000−160.4120,000,0002,600,8372,490,337
Taizhou20,000,000−117.0920,000,0002,600,8371,168,913
Nanjing00.0017,500,0001E+ 10017,500,000
Tianjing16,000,000−177.8016,000,000500,0002,490,337
Shanghai16,000,000−129.2716,000,0002,600,8371,168,913
Zhangzhou7,150,0000.0016,000,0001E+ 1008,850,000
Lianyungang16,000,000−101.1816,000,0002,600,8371,500,000
Shanghai15,000,000−134.3515,000,0002,600,8371,168,913
Yangpu17,500,0000.0021,000,0001E+ 1003,500,000
Nanjing00.0012,500,0001E+ 10012,500,000
Guangzhou12,010,000−75.1212,010,0003,990,00010,733,947
Caofeidian12,000,000−168.1212,000,0002,600,8372,490,337
Quanzhou12,000,000−66.9412,000,0007,150,0008,850,000
Zibo10,500,000−44.7210,500,0002,600,8372,490,337
Pengzhou00.0010,000,0001E+ 10010,000,000
Qinzhou10,000,000−121.6010,000,0005,000,0004,956,399
Chongqing00.0010,000,0001E+ 10010,000,000
Qingdao10,000,000−177.4610,000,0002,600,8377,399,163
Fushun2,600,8370.0010,000,0001E+ 1007,399,163
Kelamayi00.0010,000,0001E+ 10010,000,000
Kelamayi00.0010,000,0001E+ 10010,000,000
Cangzhou10,000,000−144.7110,000,000500,0002,490,337
Daqing10,000,000−177.0910,000,0002,600,8377,399,163
Jilin00.0010,000,0001E+ 10010,000,000
Luoyang00.008,000,0001E+ 1008,000,000
Dalian2,050,000−177.302,050,0002,600,8372,050,000